Welkom

Kindercentrum De Krentebloesem is een plek voor kinderen van 0-4 jaar. Wij werken met de antroposofische visie en zullen vanaf daar onze paden volgen.

Wij hebben twee locaties. In Rotterdam vind je de Krentebloesem aan de Kamillestraat 30 en in Hoogeveen vind je de Krentebloesem aan De Karn 5.Voor beide locaties zijn wij bereikbaar op: krentebloesem@gmail.com

Dagopvang en Peuteropvang

De Krentebloesem Hoogeveen bestaat uit 1 groep. Een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar oud. Deze groep bevind zich in het schoolgebouw van Montessorischool Het Element, te Hoogeveen.
Hier is een combinatie van dagvang en peutergroep. De tijden die we hieraan houden voor de peutergroep, staan in samenwerking met de schooltijden. De tijden voor de dagopvang zijn van 8.00-18.00 uur.

De Krentebloesem in Rotterdam bestaat uit twee groepen: De Madeliefgroep: voor kinderen van 2-4 jaar oud, deze is op de benedenverdieping. Jasmijngroep: voor kinderen van 0-2 jaar oud, deze is op de eerste verdieping. De dagopvang is open van 8.00 - 18.00 uur en de peutergroep van 8.00-13.00u. Mogelijkheid is hier om de Vroege Start Opvang erbij aan te vragen, van 7.00-8.00 uur

Onze ruimtes zijn ingericht voor de kinderen van de juiste leeftijd. Goed gekeken naar wat het kind hier nodig heeft en daarbij passende materialen en kleuren gezocht Hier is de ouder vrij om te kijken wat zij willen voor het kind in tijden en dagen. De pedagogisch medewerker zal altijd in goed overleg met de ouders zijn over het welzijn van het kind.

Wij proberen niet zozeer het kind aan te passen aan wat de maatschappij vraagt, maar met aandacht te kijken naar wat het kind te bieden heeft en op deze manier ons aan te passen aan de behoefte van het individuele kind. Hiermee helpen wij het kind zichzelf te laten ontdekken. Zich op een harmonische manier te ontwikkelen en uit te groeien tot mensen die hun eigen unieke bijdrage aan deze wereld kunnen en willen geven. Door gericht te zijn op de ontwikkeling van een gezonde wilsvorming, zal hij later, als volwassene, het doorzettingsvermogen bezitten om ook daadwerkelijk dat wat hij zich tot doel heeft gesteld, uit te voeren.

Door heel bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen, kan het kind een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding. Plezier in het leven maakt het makkelijker open te staan voor anderen, en geeft je de kracht en de inventiviteit om creatief om te gaan met problemen.