Visie

Bij de Krentebloesem wordt gewerkt met een eigen visie op kinderen en hun ontwikkeling. De inspiratie hiervoor wordt gehaald uit de antroposofie, waarvan Rudolf Steiner (1861-1925) de grondlegger van is. In deze visie staat het kind centraal als individu met een eigen persoonlijkheid, dat zijn oorsprong heeft in de geestelijke wereld.

De antroposofische pedagogiek gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, dat het zijn eigen talenten en mogelijkheden heeft meegekregen en dat het de ruimte moet krijgen om deze allemaal te ontwikkelen. Ieder kind zoekt zijn eigen levensweg, op zijn eigen tempo en op een manier die hem past. Het is daarom belangrijk niet alleen het denken van het kind aan te spreken en te ontwikkelen maar ook en juist de sociaal emotionele -en de motorische ontwikkeling.

Het kind ontwikkelt zich het beste als er een harmonie is tussen deze drie: hoofd (cognitief/denken), hart (emotioneel/gevoelsleven) en handen (motoriek/lichaam). Volgens Steiner is er een ritme te zien in de ontwikkeling van het kind dat om de zeven jaar verandert. Deze verschillende ontwikkelingsfasen vragen om specifieke aandacht en daarmee wordt dan ook rekening gehouden in de omgang met het kind.

Wij zien het kind niet als een onbeschreven blad, maar als een individu met een eigen verleden van waaruit het kind impulsen en voornemens voor het leven heeft ontwikkeld. Daarom is het belangrijk dat het kind zich op eigen wijze, kracht en tempo kan ontwikkelen. Het is onze rol om mogelijkheden te bieden, waaruit het kind kiest waar hij aan toe is.

De dagen op de Krentebloesem verlopen volgens een vaste indeling , hetgeen ritme en structuur geeft aan de dag en waarin het actief bezig zijn en een verhaaltje, voedsel, extra aandacht ontvangen afgewisseld worden. De activiteiten zijn gericht op het principe van “in- en uitademen”; iets geven en iets ontvangen.

We leven met het ritme van het jaar, met zijn vaste jaarfeesten. Deze feesten zijn: Sint Michaël, Sint Maarten, Sinterklaas, Advent, Kerst, Drie Koningen, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan.
Onder het stukje 'Jaarfeesten' kunt u hier meer over lezen.

Hier kunt u het pedagogisch beleid inzien. Tevens is hier een kopie van op de groepen van de Krentebloesem. Pedagogisch beleid

Bij de Krentebloesem voldoen wij aan het vierogenbeleid dat is ingevoerd. Hier Vier ogen beleid van de Krentebloesem.pdf kunt u deze inzien.

Uiteraard zijn wij bij de Krentebloesem open in het ontvangen van waar u denkt een klacht te hebben. U mag dit bij ons doen dmv het Klachtenformulier Krentebloesem.pdf
Wij zullen in alle gevallen kijken waar wij intern met u de klacht kunnen oplossen. Mocht u de klacht liever elders willen bespreken dan kunt u terecht bij Klachten Loket Kinderopvang (https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/) en bij de de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/comm...

Onder onze downloads kunt u ons klachtenreglement lezen en tevens ook ons document over de Geschillencommissie.