Praktisch

Tarieven

De tarieven bij de Krentebloesem zijn gebasseerd op de kosten die er voor ons zijn. We hebben gekeken om hier een zo goed mogelijke berekening te maken.
Kosten voor de peuterspeelzaal zijn € 75,- per dagdeel in de week, per maand.
Na de betaling van de inschrijfkosten van €25,- gaan wij van start met het inplannen van de gewenste dagdelen.

Overzicht

1 dag per week € 75,-

2 dagen per week € 150,-

3 dagen per week € 225,-

4 dagen per week € 300,-

5 dagen per week € 375,-

De bedragen zijn de kosten per maand.
Bij de peuterspeelzaal betalen de ouders het gehele jaar door. Hier is ook de berekening op gemaakt, anders zouden wij genoodzaakt zijn om het maandbedrag te verhogen.
Door de komende jaarlijkse verhogingen zijn wij genoodzaakt om ieder jaar te kijken of wij met onze kosten uitkomen. Dit wordt met de oudercommissie besproken en bekeken.

De tarieven zijn inclusief verzorging en voeding. Wel vragen wij u om een luier en doekjes mee te geven en een stukje fruit.

De tarieven voor de dagopvang zijn € 7,50 per uur en dit is inclusief verzorging en voeding. Bij gebruik van flesvoeding, dient u dit wel mee te nemen, gezien de vele verschillen die de ouders gebruiken. In de ochtend is het wel gewenst als u een stukje fruit meegeeft aan uw kind. Het stukje fruit is niet om de kosten maar doen wij zodat het kindje iets van thuis meeneemt en hierdoor de begroeting met juffie makkelijker kan maken. Het overhandigen is een ritueel en dit is een mooi moment dat we koesteren bij binnenkomst.

De kinderopvang kosten kunt u (gedeeltelijk) terug vragen bij de Belastingdienst. Hiervoor kunt u zich laten informeren.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldc...